Công ty cổ phần Omicare

Tầng 13, Tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội